općina lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

Klasa: 930-01/23-01/8Ur.broj: 2138/06-02-23-1Lumbarda, 23.03.2023. Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje JAVNI  POZIVo započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube I. Ovim pozivom Općina […]

ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt “ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III “POMAŽEMO ZAJEDNO“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo zajedno“, OPĆINA VELA LUKA raspisuje JAVNI POZIVza prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta […]

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Rok za dostavu zahtjeva je 20. ožujka 2023. Tekst javnog poziva

općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Klasa:930-01/23-01/2 Ur.broj: 2138/06-02-23-1 Lumbarda, 21. veljače 2023. JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama I. U svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama: 3815/1, 3816, […]

ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

Ponovljeni Javni poziv za prijam u radni odnos – Radnica u kući – Projekt “Zaželi”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo zajedno“, OPĆINA VELA LUKA raspisuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu […]

ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

Poziv za prijavu krajnjih korisnika za korištenje usluge potpore (pomoći u kući) osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomažemo zajedno“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“), OPĆINA Lumbarda, objavljuje Poziv za prijavu krajnjih korisnika za korištenje usluge potpore (pomoći u kući) osobama starije […]

ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

Javni poziv za prijam u radni odnos u sklopu projekta “ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – Pomažemo zajedno”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „Pomažemo zajedno“, Općina Vela Luka raspisuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u […]

Autotrans Arriva

Javni poziv za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata Općine Lumbarda u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

JAVNI POZIVza prikupljanje dokumentacije za sufinanciranjeprijevoza srednjoškolaca i studenataOpćine Lumbarda u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje dokumentacije radi utvrđivanja evidencije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata s područja Općine Lumbarda u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini. Ovaj javni poziv se ne odnosi na učenike koji su polaznici srednjih škola na otoku Korčuli. […]

općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje JAVNI POZIVnositeljima stvarnih prava na nekretninamapreko kojih prolazi […]

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

Klasa: 604-01/22-01/1Ur. Broj: 2138/06-02-22-2Lumbarda, 4. studenog 2022.   Na temelju čl. 4. Pravilnika o stipendiranju  učenika i studenata s područja Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 6/18 i 6/19), a sukladno Odluci Načelnice o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2022/2023 godini, raspisuje se  N A T J E Č A Jza dodjelu […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content