općina lumbarda

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Klasa: 930-01/23-01/5Ur.broj: 2117-16-01-23-5Lumbarda, 5. 7. 2023. JAVNI POZIVnositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama I. U svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na katastarskim česticama: 3830/2 sve u K.O. Lumbarda […]

općina lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – nerazvrstana cesta

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje JAVNI  POZIVo započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – nerazvrstana cesta I. Ovim pozivom Općina Lumbarda u svrhu izrade […]

lumbarda

Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini. Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima. Minimalan iznos tražene financijske podrške:        […]

općina lumbarda

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Na temelju čl. 19. Odluke o donošenju Pravilnika o javnim priznanjima Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” broj 7/13), Načelnica Općine Lumbarda, raspisuje POZIVNI  NATJEČAJza predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 1. Pozivaju se: da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Lumbarda. 2. Javna priznanja dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju kulture, […]

Javna ustanova Priroda Dubrovačko-neretvanska

Obavijest o Javnom uvidu u Prijedlog Plana upravljanja (7014): Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije poziva vas da se uključite u postupak Javnog uvida u Prijedlog Plana upravljanja (7014): Srednjedalmatinski otoci i Pelješac Javni uvid održat će se u razdoblju od 23. svibnja 2023. godine do 22. lipnja 2023. godine u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, […]

Javna ustanova Priroda Dubrovačko-neretvanska

Obavijest o Javnom uvidu u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (6016): Korčula

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije poziva vas da se uključite u postupak Javnog uvida u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (6016): Korčula. Javni uvid održat će se u razdoblju od 23. svibnja 2023. godine do 22. lipnja 2023. godine u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, […]

općina lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

Klasa: 930-01/23-01/8Ur.broj: 2117-16-02-23-3Lumbarda, 12.05.2023. Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje JAVNI  POZIVo započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube I. Ovim pozivom Općina […]

općina lumbarda

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Klasa: 930-01/23-01/9Ur.broj: 2138/06-02-23-1Lumbarda, 23.03.2023. JAVNI POZIVnositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama I. U svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnh već evidentiranih katastarskih čestica, kao i diobe ili spajanja katastarskih čestica, a sve u svrhu sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content