Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda

Tel: 020/712-042, fax: 020/712-015

Pročelnik - Marijo Rončević, dipl.oec.

Rad sa strankama: Pon-Pet: 09:00-11:30

Administrativna tajnica - Jagoda Batistić

E-mail: tajnica@lumbarda.hr

Komunalni redar - Marija Kriletić

Rad sa strankama: Pon-Pet: 09:00-11:30

Viši pravni savjetnik - Maja Skokandić Nobilo, mag.iur.

Na porodiljnom dopustu.

Dokumentacija

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content