5. listopada 2021. - Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Jagoda Batistić, administrativna tajnica Općine Lumbarda

Telefon: +385 (0) 20 712 042

E-mail: tajnica@lumbarda.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Lumbarda na jedan od sljedećih načina:

 • pisanim putem na adresu Lumbarda 493, 20263 Lumbarda
 • putem elektroničke pošte: tajnica@lumbarda.hr
 • telefonom na broj: +385 (0) 20 712 042

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14 i 15/14 – Ispravak).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2023 pdf (214kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2022 pdf (214kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2021 pdf (214kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2020 pdf (214kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2019 pdf (213kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2018 pdf (213kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2017 pdf (952kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2016 pdf (212kb) [ preuzmi ]
 • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2015 pdf (213kb) [ preuzmi ]
 • Odluka o pravu na pristup informacijama pdf (136kb) [ preuzmi ]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content