Izjava o pristupačnosti

Na temelju čl. 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19), Općina Lumbarda objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Lumbarda kao jedinica lokalne samouprave nastoji osigurati mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327,2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Lumbarda koje se nalazi na adresi: www.lumbarda.hr

Općina Lumbarda osigurava da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena osobama s invaliditetom kako ne bi imali nikakve prepreke u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju mrežne stranice Općine Lumbarda.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://lumbarda.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

 • Video i audio zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku,
 • Pojedine slike ne sadrže alt atribute i/ili kratki tekstualni opis,
 • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana
 • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.

Općina Lumbarda radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici:

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:

 • Promjena veličine fonta na stranici
 • Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)
 • Promjena pozadinskog osvjetljenja
 • Opcija podcrtavanja linkova
 • Opcija za čitljivija slova
 • Pomoću tipkovnice se može pristupiti postavkama pristupačnosti i povećanju fonta

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Lumbarda nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
  
Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 10. listopada 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Lumbarda.
Izjava je zadnji put preispitana 10. listopada 2021.

Općina Lumbarda će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Lumbarda.

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.lumbarda.hr korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom: info@lumbarda.hr
 • telefonom: +385 (0)20 712 042
 • poštom: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda, Hrvatska

Postupak praćenja provedbe propisa:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

E-mail: pristupacnost@pristupinfo.hr

Telefon: 01/4609 041

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content