općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje JAVNI POZIVnositeljima stvarnih prava na nekretninamapreko kojih prolazi […]

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

Klasa: 604-01/22-01/1Ur. Broj: 2138/06-02-22-2Lumbarda, 4. studenog 2022.   Na temelju čl. 4. Pravilnika o stipendiranju  učenika i studenata s područja Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 6/18 i 6/19), a sukladno Odluci Načelnice o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2022/2023 godini, raspisuje se  N A T J E Č A Jza dodjelu […]

Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod”

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” u 2022. godini. Oznaka se dodjeljuje otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta u skladu s Programom “Hrvatski otočni proizvod”. Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” otvoren je do 4. listopada […]

općina lumbarda

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2023. godinu

Na temelju članka 47.Statuta Općine Lumbarda ( ‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ broj 3/13,  2/16, 1/20 i 1/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ br. 5/19), Načelnica Općine Lumbarda objavljuje Javni pozivza sufinanciranje programa/projekata udruga građanaiz proračuna Općine Lumbarda za 2023. godinu I. Visina sredstava sufinanciranja iz Proračuna Općine Lumbarda uređuje […]

lumbarda

Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 9. rujna Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini. Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na […]

općina lumbarda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 6.st.9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te temeljem članka 47. Statuta Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), a nakon provedenog postupka Javnog natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda, od 17. lipnja 2022.g., Načelnica Općine Lumbarda […]

općina lumbarda

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18) načelnica Općine Lumbarda dana 17. lipnja 2022. godine raspisala je Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda. 1. Daje se u zakup poslovni prostor bivšeg kioska za prodaju karata za hidroavione, […]

općina lumbarda

Javni poziv za prijam u prometnu jedinicu mladeži

Kao ispomoć u nadzoru i upravljanju cestovnim prometom tijekom ljetnih mjeseci te pružanju informacija turistima i sudionicima u prometu, Općina Lumbarda ustrojava prometnu jedinicu mladeži Općine Lumbarda koja će djelovati od 1. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine. Temeljem članka 3. Odluke o ustrojavanju prometne jedinice mladeži Općine Lumbarda za 2022. godine, Načelnica Općine Lumbarda objavljuje […]

općina lumbarda

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Na temelju čl. 19. Odluke o donošenju Pravilnika o javnim priznanjima Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” broj 7/13),  Načelnica Općine Lumbarda,  raspisuje POZIVNI  NATJEČAJza predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 1. Pozivaju se:– Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lumbarda ( najmanje 1/3 vijećnika)– Općinska načelnica– Pravne osobe na području Općine Lumbarda– Udruge građana na području […]

Javni poziv – Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content