općina lumbarda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 6.st.9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te temeljem članka 47. Statuta Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), a nakon provedenog postupka Javnog natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda, od 17. lipnja 2022.g., Načelnica Općine Lumbarda […]

općina lumbarda

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18) načelnica Općine Lumbarda dana 17. lipnja 2022. godine raspisala je Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda. 1. Daje se u zakup poslovni prostor bivšeg kioska za prodaju karata za hidroavione, […]

općina lumbarda

Javni poziv za prijam u prometnu jedinicu mladeži

Kao ispomoć u nadzoru i upravljanju cestovnim prometom tijekom ljetnih mjeseci te pružanju informacija turistima i sudionicima u prometu, Općina Lumbarda ustrojava prometnu jedinicu mladeži Općine Lumbarda koja će djelovati od 1. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine. Temeljem članka 3. Odluke o ustrojavanju prometne jedinice mladeži Općine Lumbarda za 2022. godine, Načelnica Općine Lumbarda objavljuje […]

općina lumbarda

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Na temelju čl. 19. Odluke o donošenju Pravilnika o javnim priznanjima Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” broj 7/13),  Načelnica Općine Lumbarda,  raspisuje POZIVNI  NATJEČAJza predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 1. Pozivaju se:– Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lumbarda ( najmanje 1/3 vijećnika)– Općinska načelnica– Pravne osobe na području Općine Lumbarda– Udruge građana na području […]

Javni poziv – Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito […]

općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje Javne pozive nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih […]

općina lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – parking

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje Javne pozive o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – parking. U svrhu izrade geodetskog elaborata komunalne infrastrukture i sređivanja […]

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je 25. ožujka 2022. godine Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content