Javni poziv – Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito […]

općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje Javne pozive nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih […]

općina lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – parking

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje Javne pozive o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – parking. U svrhu izrade geodetskog elaborata komunalne infrastrukture i sređivanja […]

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je 25. ožujka 2022. godine Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih […]

natjecaj provjera znanja

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na objavljeni Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda na radno mjesto administrativni/računovodstveni referent, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine, da će se prethodna […]

općina lumbarda

Ponovljeni natječaj za radno mjesto Administrativno / računovodstveni referent

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda raspisuje  JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda na radno mjesto: ADMINISTRATIVNO/RAČUNOVODSTVENI REFERENT  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz […]

općina lumbarda

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Administrativno računovodstveni referent

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, i 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda, za radno mjesto Administrativno/računovodstveni referent, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, […]

općina lumbarda

Javni natječaj za radno mjesto: Administrativno / računovodstveni referent

Klasa: 112-01/22-01/01Urbroj: 2138/06-03-22-1 od 31. I. 2022. (717)Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda na radno mjesto: administrativno/računovodstveni […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content