Opcina Lumbarda Zupanijska cesta

Orezivanje zelenila na županijskoj cesti Ž6225 – Zaobilaznica

Sukladno dopisu Općine Lumbarda KLASA: 363-02/21-01/45, URBROJ: 2138/06-01-21-1 od 9.12.2021., Županijska uprava za ceste izvršila je pregled županijskih i lokalnih cesta na području Općine Lumbarda, pri kojem je uočeno da na županijskoj cesti Ž6225 (D118 – Lumbarda) grane stabala maslina koje se nalaze uz predmetnu javnu cestu ulaze u slobodni profil iste ugrožavajući sigurnost prometa. […]

Reciklazno dvoriste opcina lumbarda

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Naziv nacrta prijedloga općeg akta o kojem se provodi javno savjetovanje Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lumbarda Nositelj izrade akta Općina Lumbarda i KTD Mindel d.o.o.   Razdoblje savjetovanja   10. studenoga do 10. prosinca 2021. godine Cilj savjetovanja Dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti glede obavljanja javne […]

Sufinanciranje prijevoza

Rješenje o broju studenata i srednjoškolaca te ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza u 2022. godini

KLASA: 602-01/21-01/1URBROJ: 2138/06-02-21-2Lumbarda, 14. prosinca 2021. Na temelju  članka 6. Pravilnika o kriterijima, obimu i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata s područja Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, broj 6/14), te na temelju članka 47. Statuta Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 3/13,  2/16,1/18, 1/20 i 1/21) Načelnica […]

Lumbarda vozni red 13.12.

Uvodi se nova autobusna linija Lumbarda – Korčula – Vela Luka

Od 13. prosinca 2021. radnim danima i subotom na raspolaganju je nova ranojutarnja autobusna linija Lumbarda – Korčula – Vela Luka, zbog lakšeg korištenja katamaranske i brodske linije Vela Luka – Split. Ova odluka donesena je u dogovoru s autobusnim prijevoznikom Arriva te u suradnji sa svim načelnicima otoka i gradonačelnicom Grada Korčule. Vozni red […]

Lumbarda Tatinja

Odluka o privremenom zatvaranju dijela nerazvrstane ceste Tatinja

Klasa: 363-01/21-01/10Ur.broj: 2138/06-02-21-2Lumbarda, 9. prosinca 2021. Na temelju članka 47. Statuta Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda”br. 3/13,  2/16, 1/18, 1/20 i 1/21) , a u svezi sa člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”NN ” br.68/18 ,110/18 i 32/20) , Općinska načelnica Općine Lumbarda dana  09.12. 2021.g. donijela je sljedeću O D L U […]

Komposter

Obavijest o podjeli kompostera

Općina Lumbarda je u cilju smanjenja količine komunalnog otpada nabavila 300 komada kompostera radi podjele krajnjim korisnicima. Nabava kompostera je sufinancirana sa 60% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima od 5. svibnja 2021. godine. Komposteri su namijenjeni svim […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content