općina lumbarda

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda

Jedinstveni upravni odjelKlasa: 350-01/19-01/2Ur.broj: 2138/06-03-23-4 Lumbarda, 21. veljače 2023. Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda 2/21) i Zaključka o utvrđivanju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda za javnu […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content