općina lumbarda

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Administrativno računovodstveni referent

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, i 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda, za radno mjesto Administrativno/računovodstveni referent, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Lumbarda, za radno mjesto Administrativno/računovodstveni referent, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/22-01/01, UR. BROJ: 2138/06-03-22-1 od 31. siječnja 2022. godine koji je objavljen u Narodnim novinama broj 16/2022 i službenoj web stranici Općine Lumbarda 04.02.2022. godine.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Prilog

Odluka o poništenju natječaja

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Zatvaranje dionice zbog radova na vodovodnoj mreži

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content