općina lumbarda

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga građana

Na temelju članka 47.Statuta Općine Lumbarda ( ‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ broj 3/13,  2/16, 1/20 I 1/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ br. 5/19), Načelnica Općine Lumbarda objavljuje

Javni poziv

za sufinanciranje programa/projekata udruga građana

 iz proračuna Općine Lumbarda za 2022.g.

I

Visina sredstava sufinanciranja iz Proračuna Općine Lumbarda uređuje se svake godine pri donošenju

Proračuna, a mjerila za utvrđivanje programa od interesa za Općinu donosi Općinsko vijeće Općine

Lumbarda na prijedlog Načelnice. Temeljni kriterij za odobrenje sredstava je zadovoljavanje javnih potreba.

II

Pri ocjeni programa uzet će se u obzir činjenica prema kojoj se neće financirati djelatnost koja se

financira po posebnim Zakonima ili se u cjelosti financira iz drugih izvora.

III

Prijedlog programa treba poslati na adresu:

OPĆINA  LUMBARDA

Ured Načelnice

20263 Lumbarda

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelj treba dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da se osiguraju iz Proračuna Općine Lumbarda. Iznose svih troškova treba iskazati u kunama. Pupuniti obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 15.  listopada 2021. godine.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun za 2022. g.

Prihvaćeni programi financirati će se prema mogućnostima Proračuna Općine Lumbarda.

Svi oni, koji su koristili sredstva Proračuna Općine Lumbarda tijekom 2021. g. moraju uz prijedlog obvezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva, u protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za 2022. godinu.

Prijavnice se mogu preuzeti u uredima Općine Lumbarda svakim radnim danom od 08-15 sati

 

        Načelnica: Marija Klisura, mag.ing.props.

 

PRILOZI:

Javni poziv

Javni poziv i prijavnica

 

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content