Javni poziv za korištenje ribarnice

OPĆINA  LUMBARDA
objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za stavljanje na raspolaganje površine u objektu, modularne montažne ribarnice

O B R A Z L O Ž E Nj E

Općina Lumbarda u okviru Mjere 2.2. iz LRSR FLAGA-a Južni Jadran, nabavila je modularnu montažnu ribarnicu koja će se dati na raspolaganje zainteresiranim subjektima. 

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, s registriranom djelatnosti stavljanja u promet proizvoda ribarstva i akvakulture (ribe, rakovi, mekušci, školjke) te s registriranom djelatnosti stavljanja u promet prerada istih, kao i osobe koje su registrirani kao ribari, ili za trgovinu ribom i slično, da kao nositelji aktivnosti dostave svoje zahtjeve za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice iz stavka 2. Ovog obrazloženja, a sve sukladno smjernicama propisanim Pravilnikom o korištenju ribarnice Općine Lumbarda.

Uvjeti raspolaganja površinom ribarnice bit će objavljeni na službenim stranicama Općine Lumbarda i KTD Mindel d.o.o.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Općine Lumbarda, obvezno uz naznaku: „JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovne površine u objektu, modularna montažna ribarnica“  – NE OTVARATI, na adresu:

Općina Lumbarda
Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

Načelnica: Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

Prilozi

Obrazac zahtjeva za korištenje ribarnice

Javni poziv

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content