općina lumbarda

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

Lumbarda, 21. ožujka 2022.

P O Z I V

Sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda za dan 25. ožujka 2022. godine (petak)  s početkom u 18:30 sati u vijećnici zgrade Doma.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta.
 3. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu RH.
 4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lumbarda.
 5. Prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Lumbarda za 2022.g.
 6. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu (novoformirani broj 3813/5).
 7. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu (novoformirani broj 3772).
 8. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda i njezinom pravnom statusu (novoformirani broj 4012).
 9. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lumbarda I njezinom pravnom statusu (novoformirani broj 4011).
 10. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta ( novoformirani broj 4013).
 11. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta ( novoformirani broj 4010).
 12. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite na području Općine Lumbarda.
 13. Izvješće o radu općinske načelnice Općine Lumbarda za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021.g.
 14. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda za 2021.g.
 15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Općine Lumbarda 2022. – 2025.g.
 16. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Lumbarda za 2022.g.
 17. Izvješće o Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 2021.g.
 18. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lumbarda za 2022.g.
 19. Zamolbe:
  Petar Jurjević Fole, Jelena i Anton Lozica
  Frano Milina Blaska

Molimo da sjednici neizostavno prisustvujete, a eventualni izostanak opravdate tajnici Načelnice.

Predsjednica Općinskog vijeća: Fani Kršinić, struč.spec.oec.

Prilog

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content