Sufinanciranje prijevoza

Rješenje o broju studenata i srednjoškolaca te ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza u 2022. godini

KLASA: 602-01/21-01/1
URBROJ: 2138/06-02-21-2
Lumbarda, 14. prosinca 2021.

Na temelju  članka 6. Pravilnika o kriterijima, obimu i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata s područja Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, broj 6/14), te na temelju članka 47. Statuta Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 3/13,  2/16,1/18, 1/20 i 1/21) Načelnica Općine Lumbarda dana 14.12.2021. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

o broju studenata i srednjoškolaca te načinu ostvarivanja prava
na sufinanciranje troškova javnog prijevoza u 2022. godini

I.

Dana 25.11.2021. godine raspisan je Javni poziv za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata Općine Lumbarda u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini. Na predmetni Javni poziv u otvorenom roku pristiglo je devetnaest (19) zamolbi koje zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva. Nakon analize svih pristiglih zamolbi i u skladu s proračunskim sredstvima za 2022. godinu, utvrđena je konačna lista studenata i srednjoškolaca.

Studenti i srednjoškolci kojima je dodijeljeno sufinanciranje, relacije i broj karata po studentu je sljedeći:

1. Relacija putovanja:

Korčula – Dubrovnik, broj karti do konca 2022. godine (računajući i povratnu) – 4 (četiri) karte

Nikica Batistić, učenik Pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku,

Ivan Milina, učenik Pomorsko tehničke škole Dubrovnik,

Ivana Dračevac, učenica Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik,

Petra Vrdoljak, učenica Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik.

2. Relacija putovanja:

Korčula – Zagreb, broj karti do konca 2022. godine (računajući i povratnu) – 4 (četiri) karte

Ante Batistić, student Libertasa međunarodnog sveučilišta u Zagrebu,

Marija Poša, studentica Agronomskog fakulteta u Zagrebu,

Marijeta Markovina, studentica Tekstilno tehnološkog fakulteta u Zagrebu,

Petra Markovina, studentica Agronomskog fakulteta u Zagrebu,

Antonela Milina, studentica Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu,

Mia Lozica, studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu,

Roko Radovan, student Muzičke akademije u Zagrebu,

Sara Hančević, studentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu,

Ela Šestanović, studentica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu,

Petar Šain, student Medicinskog fakulteta u Zagrebu,

Tereza Šestanović, studentica Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu,

Lucija Vuković, studentica Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu,

Val Korica, student Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

3. Relacija putovanja:

Korčula-Zagreb, Zagreb- Poreč, broj karti do konca 2022. godine (računajući i povratnu)- 4 (četiri) karte:

Mislav Milina, student Veleučilišta u Rijeci.   

4. Relacija putovanja:

Korčula – Split, broj karti do konca 2022. godine (računajući i povratnu) – 4 (četiri) karte

 Andrej Korica, student Umjetničke akademije u Splitu.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lumbarda.

Načelnica:

Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.        

Prilozi:

Rješenje o broju studenata i srednjoškolaca te načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza u 2022. godini                                                                            

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poticanje otočnog gospodarstva

Ostavite komentar

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content