lumbarda

Odobrena financijska sredstva Općini Lumbarda za projekte zelene infrastrukture

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sredstva pomoći Općini Lumbarda za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata. Projekti Općine Lumbarda za zelenu infrastrukturu bit će sufinancirani od Fonda u iznosu do 2.755.399,60 kn s PDV-om (365.704,37 €), što čini 80% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova u visini 3.444.249,50 kn s PDV-om (457.130,47 €).

Prijava zelene infrastrukture Općine podijeljena je u 4 projekta koja se međusobno nastavljaju i/ili nadopunjuju. Ideja uspostave funkcionalne zelene infrastrukture bazira se na potrebi za povećanjem otpornosti lokalne zajednice prema klimatskim promjenama.

U prvom projektu je stavljen naglasak na izradu projektne dokumentacije: Studija i strategija te akcijski plan zelene infrastrukture kao temeljni dokument koji će detaljno obraditi sve tipove zelenih površina i dati smjernice za njihovo upravljanje kroz prostorni plan. Strategija razrade svih elemenata postojećeg okoliša predviđa analizu ranjivosti prirodnih sustava i negativne utjecaje klimatskih promjena koje bi se pravovremenim odlukama i mjerama moglo spriječiti ili barem značajno ublažiti te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

Drugim projektom planira se uspostava 2 km novih pješačkih/biciklističkih staza te sadnja stabala na području Ražnjić. Uređenje i izgradnja novih staza bi proširilo i unaprijedilo mrežu kako pješačke tako i biciklističke infrastrukture. Istim projektom je predviđena i sadnja većeg broja stabala s ciljem povećanja otpornosti postojeće zelene površine. Predviđene bi vrste utjecale na unaprjeđenje biološke raznolikosti prostora na kojem bi promjena klimatskih prilika mogla dovesti do sušenja. Novoposađena stabla bi predstavljala zaštitu od sunca i vjetra te bi značajno pridonijela u zadržavanju oborina i smanjanju erozivnih procesa. Prilikom izvedbe projekta se predviđa i uključivanje predškolske i školske djece u svrhu podizanja svjesti o potrebi za “pomaganjem prirodi” kroz intervenciju čovjeka kao bitnog faktora u usmjeravanju procesa promjena klime.

Treći projekt je sadnja stabala na postojećim parkirališnim površinama te točkasta sadnja stabala na lokacijama unutar naselja. Novoposađena stabla bi utjecala na povećanje površine u hladu, smanjila intenzitet vjetra i brzinu otjecanja oborina i erodivne procese te sudjelovala u smanjenju utjecaja ispušnih plinova iz automobila. Projekt će izravno doprinijeti provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Četvrti projekt sastoji se od niza predavanja i povezanih radionica za djecu na temu prilagodbe klimatskim promjenama. Predavanjima bi se predstavili rezultati provedbe zelenih projekata iz ovoga Javnog poziva u kojima bi se jasno naglasila bitnost ovakvih inicijativa te povećala osjetljivost pojedinca na potrebu za suživotom sa prirodom. Radionice za djecu bi bile djelomično provedene u vrijeme realizacije pojedinih projekata na samom mjestu događanja, a ostale bi poslužile kao edukacija o problemima današnjice u smislu promjena klime i okoliša u kojem živimo.

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

2 komentara

Comments are closed.

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content