Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

Klasa: 604-01/22-01/1
Ur. Broj: 2138/06-02-22-2
Lumbarda, 4. studenog 2022.  

Na temelju čl. 4. Pravilnika o stipendiranju  učenika i studenata s područja Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 6/18 i 6/19), a sukladno Odluci Načelnice o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2022/2023 godini, raspisuje se 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
u školskoj/akademskoj 2022./2023.g.

1. Općina Lumbarda u 2022/2023.  godini dodijeliti će minimalno četiri (4) stipendije za učenike i studente s područja Općine Lumbarda.    

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju učenici koji se školuju izvan otoka i redovni studenti s područja Općine Lumbarda.

3. Osnovna mjerila na temelju kojih će se vršiti odabir kandidata za dodjelu stipendije su:

– Za učenike:

 • da su redoviti učenici srednje škole,
 • da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem pohađanju srednje škole, odnosno polaznici 1. razreda srednje škole sedmi i osmi (7. i 8.) razred osnovne škole najmanje 3,50,
 • da ne ponavljaju godinu,
 • da kandidat i njegovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Lumbarda najmanje 5 godina neposredno prije podnošenje molbe,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

– Za studente:

 • da su redoviti studenti,
 • da ne ponavljaju godinu, odnosno da redovito napreduju u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00, odnosno studenti 1. godine studija završen predzadnji i zadnji razred srednje škole s prosječnom ocjenom najmanje 3,50,
 • da kandidat ima prebivalište na području Općine Lumbarda najmanje 5 godina neposredno prije podnošenje molbe,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

4. Uz obrazac prijave na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

potvrda o prebivalištu (kopija osobne karte),

ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,

potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,

presliku svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja i svjedodžbu o završnom ispitu ako kandidat pohađa prvu godinu studija,

dokaz o sudjelovanju na međunarodnom, državnom ili županijskom natjecanju ustrojenom od Ministarstva i dokaz o osvojenom mjestu na tim natjecanjima, Rektorova-dekanova nagrada,

potvrdu o isplaćenoj prosječnoj netto plaći, mirovini i ostalim primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva studenta  u protekloj 2021. godini. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijevaju se roditelji, braća i sestre te ostali srodnici koji zajedno žive sa studentom, odnosno skrbnik sa svojom užom obitelji (bračni drug, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive),

izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu),

– dokumentaciju kojom se dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (čl.5. st.5. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Lumbarda).

5. Deficitarne struke u Općini Lumbarda koje se u postupku izbora kandidata boduju dodatnim brojem bodova i većim iznosom stipendije su:

– doktor medicine

– viša medicinska sestra

– mag. građevinarstva

– odgojitelj predškolske djece

6. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine i na oglasnim pločama u Općini Lumbarda.

7. Prijavljeni kandidati o izboru po natječaju biti će izvješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

8. U razmatranje se neće uzeti prijave kandidata koje ne sadrže svu cjelovitu traženu dokumentaciju iz natječaja, odnosno prijave kandidata koje budu nepravodobne.

9. Prijave na natječaj sa svim prilozima kandidati šalju putem pošte (preporučeno) ili neposredno u prijamni ured Općine Lumbarda s naznakom ”Natječaj za stipendiranje”.

Načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

Prilozi:

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2022/2023. godinu

Prijavnica za učenike

Prijavnica za studente

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava OTOCI PREDVODNICI ČISTE ENERGIJE – Prijavi se za webinar ”Energetski triatlon”

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content