Lumbarda Covid mjere

Mjera obaveznog testiranja i kontrole COVID-19 potvrda dužnosnika i zaposlenika Općine Lumbarda

Načelnica 

KLASA: 021-01/21-01/49

URBROJ:2138/06-01-21-1

Lumbarda, 15.11.2021. godine

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Klasa:810-06/20-01/7, Urbroj:511-01-300-21-4520) donosim sljedeću

ODLUKU

I.

Uvodi se mjera obaveznog testiranja i kontrole COVID-19 potvrda dužnosnika i zaposlenika Općine Lumbarda te osoba koje dolaze u prostore Općine Lumbarda.

II.

Ovlašćuju se Marija Kriletić, komunalni redar Općine Lumbarda, na provođenje kontrole EU DIGITALNE COVID POTVRDE ili drugog odgovarajućeg dokaza o preboljenju/testiranju ili cjepljenju prilikom ulaska u urede Općine Lumbarda. Za ured Načelnice Općine Lumbarda odgovorna je tajnica ureda.   

III.

Dužnosnici, zaposlenici te osobe koje dolaze u prostore Općine Lumbarda dužni su pridržavati se Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Klasa:810-06/20-01/7, Urbroj:511-01-300-21-4520).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Općinska načelnica:

Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

Prilozi

Odluka o obaveznom testiranju i kontroli COVID-19 potvrda dužnosnika i zaposlenika Općine Lumbarda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Počela podjela plavih i žutih kanti

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content