Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o općinskim porezima

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u “Narodnim novinama” br.114/23.

Navedenim zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8. određen je najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje bitno je napomenuti da je sada zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor, koji se plaća po osnovi vlasništva kuće za odmor, a o čemu su dosada postojala različita mišljenja.

Čl. 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, br.114/23.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o lokalnim porezima dužne uskladiti sa odredbama toga Zakona do 15. prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl. 42. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Odlukom o općinskim porezima koja je donesena na 12. sjednici Općinskog vijeća dana 21. studenog 2022. godine, a objavljena u “Službenom glasniku Općine Lumbarda” broj 04/22 bilo je utvrđeno da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 5%, te da se porez na kuće za odmor plaća 15,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Ovim prijedlogom Odluke o općinskim porezima brišu se odredbe o prirezu na porez na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 3,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Stope poreza na potrošnju (3%) i poreza na korištenje javnih površina (20% od visine zakupa javne površine) ostaju iste.

Dakle, u odnosu na navedenu odluku nema uvođenja novih lokalnih poreza, već se briše odredba o prirezu poreza na dohodak, a mijenja se stopa iznosa poreza na kuće za odmor.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 3. studenog 2023. do 3. prosinca 2023. godine, do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na predmetni tekst Odluke na e-mail adresu: procelnik@lumbarda.hr s naznakom “Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o općinskim porezima”.

Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

PROČELNIK
Marijo Rončević, dipl. oec.

PRILOZI

1. OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o općinskim porezima

2. Nacrt prijedloga Odluke o općinskim porezima

3. Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o općinskim porezima

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Obavijest iz HEP-a

1 Comment

Comments are closed.

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content