općina lumbarda

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

KLASA: 363-01/23-01/8
URBROJ: 2117-16-02-23-1
Lumbarda, 26. rujna 2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o redu na pomorskom dobru

Općina Lumbarda objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Odluku o redu na pomorskom dobru koja se donosi temeljem čl. 149. st. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 88/23). Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je na snagu dana 29. srpnja 2023. godine i propisao, između ostalih, odredbe vezane za ustrojstvo pomorskog redarstva, dozvole na pomorskom dobru, zabrane postupanja na pomorskom dobru i dr.

Predmetnu Odluku donosi Općinsko vijeće na prijedlog Načelnice, sukladno Zakonu, a rok za donošenje odluke je do 29. listopada 2023. godine. Za donošenje navedene Odluke Zakonom je propisano obvezno savjetovanje s javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Savjetovanje traje od 26. rujna 2023. godine do 26. listopada 2023. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. listopada 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda, ili putem elektroničke pošte na adresu: tajnica@lumbarda.hr, uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na kojeg se odnose, te biti pravodobno dostavljeni.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Marijo Rončević, dipl.oec.

PRILOZI

Nacrt Odluke o redu na pomorskom dobru

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu akta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o redu na pomorskom dobru

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije”

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content