općina lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz

Klasa: 930-01/23-01/7
Ur.broj: 2138/06-02-23-1
Lumbarda, 23.03.2023.

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje

JAVNI  POZIV
o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz

I.

Ovim pozivom Općina Lumbarda u svrhu izrade geodetskog elaborata komunalne infrastrukture i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda poziva na javni uvid nositelje prava na predmetnim katastarskim česticama:

  • k.č. *238/4, 2187/1, 2188/1 sve u k.o. Lumbarda, kao i nositelje prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s navedenim česticama, a novoformirani broj komunalne infrastrukture je k.č.br. 4025

II.

Geodetske elaborate izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture izraditi će ovlašteni inženjer geodezije, Željko Kosović, dipl.ing., iz Dubrovnika, Andrije Hebranga 33.

III.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 31.03.2023. godine (petak) u vremenu od 11.00 sati,  u prostorijama Općine Lumbarda (Općinska vijećnica – Dom).

IV.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda www.lumbarda.hr i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Općinska načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content