Općina Lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

Klasa: 930-01/24-01/2
Ur.broj: 2117-16-01-24-2
Lumbarda, 29.2.2024.

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općinska načelnica Općine Lumbarda objavljuje

JAVNI  POZIV
o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

I.

Ovim pozivom Općina Lumbarda u svrhu izrade geodetskog elaborata komunalne infrastrukture i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda poziva na javni uvid nositelje prava na predmetnim katastarskim česticama:

  • k.č.br. 3890/2 k.o. Lumbarda, kao i nositelje prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s navedenom česticom.

II.

Geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture izraditi će ovlašteni inženjer geodezije, Željko Kosović, dipl.ing., iz Dubrovnika, Andrije Hebranga 33.

III.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 15.03.2024. godine (petak) u vremenu od 09:30 – 10:30 sati, u prostorijama Općine Lumbarda (Općinska vijećnica – Dom).

IV.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda www.lumbarda.hr i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

V.

Ovaj poziv stupa na snagu idućeg dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Lumbarda“.

Općinska načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch. 

PRILOG

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube                          

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Lumbarda za 2024.-2028.

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content