Općina Lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Klasa: 930-01/23-01/12
Ur.broj: 2117-16-02-23-2
Lumbarda, 22. studenog 2023. 

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje

JAVNI  POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

I.

U svrhu izrade geodetskog elaborata javne i nerazvrstane ceste i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na katastarskim česticama: kat.čest.zgr. 612 i 979, te kat.čest.zem. 568/1, 568/2, 568/3, 568/4, 568/8, 582, 666, 668/1, 672/3, 687/1, 682, 1087, 1088/1, 1088/2, 1089, 1090, 1091/1, 1091/2, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1191, 3873, 3874, 3875, 3878 sve k.o. Lumbarda, kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s navedenim česticama.

II.

Nositelj stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 30. studenog 2023. godine (četvrtak) u vremenu od 10.00 sati,  u prostorijama Općine Lumbarda (općinska vijećnica-Dom).

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će ovlašteni inženjer geodezije Željko Kosović iz Dubrovnika.

III.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda www.lumbarda.hr i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

PRILOG

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content