općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama
preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

I.

U svrhu izrade geodetskog elaborata javne i nerazvrstane ceste i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na katastarskim česticama: 3804, 3605/1, 3606/1 K.O. Lumbarda, kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s navedenim česticama.

II.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 9. prosinca 2022. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Općine Lumbarda (općinska vijećnica-Dom).

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će ovlašteni inženjer geodezije Željko Kosović iz Dubrovnika.

III.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Prilog

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content