poslovni prostor

Javni natječaj o zakupu poslovnog prostora

Na temelju članka 6. st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) Načelnica Općine Lumbarda, dana 18. listopada 2021. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
o zakupu poslovnog prostora

Javnim natječajem daje se u zakup poslovni prostor – prostorija u prizemlju zgrade Doma kulture, čest.zgr.116 K.O. Lumbarda,  ukupne površine cca 15 m2, u prizemlju i ulaz sa trga.

Poslovni prostor se daje u zakup na 1 (jednu) godina u svrhu obavljanja turističke promidžbe i ostale intelektualne usluge.

Iznajmljuje se isključivo interijer, uz mogućnost davanja u zakup javne površine trga od max 2 m2, a sve prema cjeniku zakupa javne površine.

Početna mjesečna zakupnina je 800 kn.

Prostor se uzima u zakup u zatečenom stanju. Troškove investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora kao i eventualne troškove investicijskih radova potrebnih za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru kao i ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola, snosi zakupac.

Zakupnik poslovni prostor ne može dati u podzakup.

Zakupnik snosi sve režijske troškove kao što je potrošnja električne energije, vode, odvoz smeća, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda te sve ostale pripadajuće troškove vezane za korištenje poslovnog prostora.

Zakupnina se plaća mjesečno do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu  od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Natjecatelji mogu biti sve pravne osobe i obrti.

Ponuda mora obavezno sadržavati:

  • presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
  • dokaz da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obaveza prema Općini Lumbarda.

Jamčevina u iznosu od  500,00 kuna se uplaćuje na žiro račun Općine Lumbarda, broj: HR 8524840081860000009, poziv na broj: 68  7706 – OIB (uplatitelja),

Najpovoljnijim učesnikom u natječaju smatrat će se onaj tko uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Općina Lumbarda zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu s naznakom : Općina Lumbarda, Lumbarda 493 – “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI”.

Ponude se predaju u uredima Općine zaključno do 2. studenog 2021. godine do 12,00 sati kada će se na sjednici Povjerenstva za provođenje natječaja obaviti otvaranje ponuda. Sjednica povjerenstva održat će se 2. studenog 2021.g. u 13,00 sati u prostorijama Općine Lumbarda.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u uredima Općine Lumbarda, usmeno ili na telefon 020/712-042.

KLASA:363-01/21-01/7
URBROJ: 2138/06-02-21-2
Lumbarda, 18. listopada 2021.

NAČELNICA:

Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

                                                                                      

PRILOZI:

Javni natječaj

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Natječaj za dodjelu stipendija 2021./2022.

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content