stipendije

Natječaj za dodjelu stipendija 2021./2022.

Klasa: 604-01/21-01/1

Ur. Broj: 2138/06-02-21-2

Lumbarda, 18. listopada 2021.   

Na temelju čl. 4. Pravilnika o stipendiranju  učenika i studenata s područja Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 6/18), a sukladno Odluci Načelnice o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2021/2022g.,  raspisuje se 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima
u školskoj/akademskoj 2021./2022.g.

  1. Općina Lumbarda u 2021/2022  godini dodijeliti će minimalno četiri (4)  stipendije za  studente s područja Općine Lumbarda.     

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom studiju;

– da imaju neprekidno prebivalište u Općini Lumbarda najmanje jednu godinu prije objave natječaja;

– da su državljani Republike Hrvatske;

3. Osnovna mjerila na temelju kojih će se vršiti odabir kandidata za dodjelu stipendije su:

– uspjeh u završnom razredu srednje škole odnosno uspjeh na studiju,

– uspjeh na natjecanjima ustrojenim od strane Ministarstva,

– studiranje struke odnosno zanimanja iz točke 5. ovog natječaja,

– socijalni status

– materijalni položaj obitelji studenta.

4. Uz obrazac prijave na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– potvrda o prebivalištu (kopija osobne karte),

– ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,

– potvrdu visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,

– presliku svjedodžbe posljednje dvije godine obrazovanja  i svjedodžbu o završnom ispitu ako kandidat pohađa prvu godinu studija,

– dokaz o sudjelovanju na međunarodnom, državnom ili županijskom natjecanju ustrojenom od Ministarstva i dokaz o osvojenom mjestu na tim natjecanjima , Rektorova-dekanova nagrada,

– potvrdu o isplaćenoj prosječnoj netto plaći, mirovini i ostalim primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva studenta  u protekloj 2020. godini  Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijevaju se roditelji, braća i sestre te ostali srodnici koji zajedno žive sa studentom, odnosno skrbnik sa svojom užom obitelji ( bračni drug, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive),

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu),

– dokumentaciju kojom se dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji ( čl.5. st.5. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Lumbarda),

5. Deficitarne struke u Općini Lumbarda koje se u postupku izbora kandidata boduju dodatnim brojem bodova su:

– magistar agronomije,

– magistar šumarstva,

– doktor medicine,

– magistar prava,

– magistar ekonomije.

6. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine i na oglasnim pločama u Općini Lumbarda.

7. Prijavljeni kandidati o izboru po natječaju biti će izvješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

8. U razmatranje se neće uzeti prijave kandidata koje ne sadrže svu cjelovitu traženu dokumentaciju iz natječaja, odnosno prijave kandidata koje budu nepravodobne.

9. Prijave na natječaj sa svim prilozima kandidati šalju putem pošte (preporučeno) ili neposredno u prijamni ured Općine Lumbarda s naznakom ” Natječaj za stipendiranje”.

Načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

 

PRILOZI:

Natječaj
Prijavnica
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv za elektroničku sjednicu Općinskog vijeća

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content