otpad-recikliranje

Ishođena dozvola za gospodarenje otpadom

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. ishodilo je Dozvolu za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada na lokaciji gospodarenja otpadom – odlagalište otpada ˝Kokojevica˝. Dozvolu je izdao nadležni Upravni odjel za za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije. Dozvola vrijedi do 12. veljače 2034. godine.

Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada kao i daljnje obavljanje djelatnosti sakupljanja komunalnog otpada. Dozvoli je prethodio iznimno složen i dugotrajan proces započet 19. listopada 2015. godine Sporazumom o nastavku radova na sanaciji odlagališta ˝Kokojevica˝ između Grada Korčule i Općine Lumbarda. Njime je definiran postupak i način sanacije, te obveze na odlagalištu Kokojevica, a nakon čega se pristupilo završetku prekinutih radova započetih još 25. ožujka 2009. godine. Slijedila je Izmjena i dopuna građevinske dozvole, te nakon osiguranja financijske potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te provedbe postupka javne nabave i sama izgradnja sanitarne nove kazete za odlaganje otpada i reciklažnog dvorišta. Uporabne dozvole za ove dvije etape ishođene su 3. rujna 2021. godine, nakon čega je ishođena i Okolišna dozvola 23. lipnja 2023. godine.

Grad Korčula i Općina Lumbarda su u lipnju 2023. godine preuzele na sebe obvezu osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta čime je ispunjen i posljednji uvjet za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom.

PRILOG

Dozvola za gospodarenje otpadom – odlaganje na Kokojevici

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Dan permakulture u Lumbardi

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content