Opcina Lumbarda Zupanijska cesta

Orezivanje zelenila na županijskoj cesti Ž6225 – Zaobilaznica

Sukladno dopisu Općine Lumbarda KLASA: 363-02/21-01/45, URBROJ: 2138/06-01-21-1 od 9.12.2021., Županijska uprava za ceste izvršila je pregled županijskih i lokalnih cesta na području Općine Lumbarda, pri kojem je uočeno da na županijskoj cesti Ž6225 (D118 – Lumbarda) grane stabala maslina koje se nalaze uz predmetnu javnu cestu ulaze u slobodni profil iste ugrožavajući sigurnost prometa.

S obzirom na to da se radi o poljoprivrednim kulturama visoke vrijednosti, Županijska uprava za ceste traži od Općine Lumbarda da stupe u kontakt s vlasnicima predmetnih stabala maslina kako bi oni sami izvršili škaranje grana maslina koje zadiru u slobodni profil javnih cesta. U suprotnom će Županijska uprava za ceste izvršiti isto putem svog ugovornog izvoditelja radova redovnog održavanja – Dubrovnik ceste d.d. u mjesecu veljači 2022. godine.

Napominjemo da minimalna udaljenost mjerena od ruba asfalta do najbližeg ruba grane stabla masline potrebna za osiguranje potrebne preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa, tj. osiguranje slobodnog profila javne ceste iznosi 0.75 m, te je sukladno tome potrebno izvršiti predmetne radove.

Prilog

Škaranje zelenila na županijskoj cesti Ž6225

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content