poslovni prostor

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup poslovnog prostora

Klasa: 363-01/21-01/7

Ur.broj: 2138/06-02-21-6

Lumbarda, 3. studenog 2021.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te temeljem članka 47. Statuta Općine Lumbarda(Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/13, 2/16 , 1/18, 1/20 i 1/21), a nakon provedenog postupka Javnog natječaja o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda,  od 18. listopada 2021.g., Načelnica Općine Lumbarda nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda donosi sljedeću:

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Lumbarda

Članak 1.

U provedenom postupku Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda provedenog dana 18. listopada 2021.g., Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora izvršilo je otvaranje ponuda, a o čemu je sačinjen zapisnik.

Uvidom u pristigle ponude utvrđeno je kako su se na Javni natječaj o zakupu poslovnog prostora u zgradi Doma kulture, čest.zgr. 116 KO Lumbarda, površine cca 15 m2, prijavila tri ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je: Simon Lugue , vl. Obrta ”Sea adventures” , a ponuđena cijena najma je 1.600,00 kn mjesečno.

Članak 2.

Sa Ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Javnog natječaja.

Članak 3.

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika sa otvaranja ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda Ponuditeljima na dokaziv način.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama Općine Lumbarda.

Načelnica:

Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

Prilozi:

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Projekt “Smanjivanje gubitka” na vodovodnoj mreži

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content