općina lumbarda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 6.st.9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), te temeljem članka 47. Statuta Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), a nakon provedenog postupka Javnog natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda, od 17. lipnja 2022.g., Načelnica Općine Lumbarda nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda donosi sljedeću:

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Lumbarda

Članak 1.

U provedenom postupku Javnog natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda objavljenog dana 17. lipnja 2022., Povjerenstvo za Javni natječaj kao nadležno tijelo za otvaranje i ocjenu ponuda izvršilo je otvaranje, uvid i ocjenu prispjelih ponuda , a o čemu je sačinjen zapisnik.

Članak 2.

Prihvaća se ponuda obrta ”JOEL” za trgovinu, vl. Josip Berišić iz Zagreba, s ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 4.000,00 kn i sa istim zaključiti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15,112/18)

Članak 3.

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika sa otvaranja ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda Ponuditeljima na dokaziv način.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se na internetskim stranicama Općine Lumbarda .

Načelnica:

Marija Klisura, mag. ing.prosp.arch.

Prilog

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lumbarda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Za rekonstrukciju i opremanje igrališta u Lumbardi odobreno 445.225,00 kuna

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content