općina lumbarda

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2024. godinu

Klasa: 610-01/23-01/3
Ur.broj: 2117-16-02-23-1
Lumbarda, 29. rujna 2023.

Na temelju članka 47.Statuta Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ broj 3/13,  2/16, 1/20 i 1/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ br. 5/19), Načelnica Općine Lumbarda objavljuje

Javni poziv
za sufinanciranje programa/projekata udruga građana
iz proračuna Općine Lumbarda za 2024. godinu

I.

Visina sredstava sufinanciranja iz Proračuna Općine Lumbarda uređuje se svake godine pri donošenju Proračuna, a mjerila za utvrđivanje programa od interesa za Općinu donosi Općinsko vijeće Općine Lumbarda na prijedlog Načelnice. Temeljni kriterij za odobrenje sredstava je zadovoljavanje javnih potreba.

II.

Pri ocjeni programa uzet će se u obzir činjenica prema kojoj se neće financirati djelatnost koja se financira po posebnim Zakonima ili se u cijelosti financira iz drugih izvora.

III.

Prijedlog programa treba poslati na adresu:

OPĆINA  LUMBARDA
Ured Načelnice
20263 Lumbarda

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelj treba dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da se osiguraju iz Proračuna Općine Lumbarda. Pupuniti obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 20. listopada 2023. godine.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun za 2024. godinu.

Prihvaćeni programi financirat će se prema mogućnostima Proračuna Općine Lumbarda.

Svi oni, koji su koristili sredstva Proračuna Općine Lumbarda tijekom 2023. godinu moraju uz prijedlog obvezno dostaviti i popunjene Obrasce 1 i 2 koji se mogu pronaći na web stranici Općine Lumbarda, a iz kojih je vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva, u protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za 2024. godinu.

Prijavnice se mogu preuzeti u uredima Općine Lumbarda svakim radnim danom od 08-15 sati.

Načelnica:
Marija Klisura, mag. ing. prosp. arch

DOKUMENTACIJA

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lumbarda za 2024. godinu

PRIJAVNICA za sufinanciranje programa/projekata udruga građana

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Obavijest iz HEP-a

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content