općina lumbarda

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2023. godinu

Na temelju članka 47.Statuta Općine Lumbarda ( ‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ broj 3/13,  2/16, 1/20 i 1/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ br. 5/19), Načelnica Općine Lumbarda objavljuje

Javni poziv
za sufinanciranje programa/projekata udruga građana
iz proračuna Općine Lumbarda za 2023. godinu

I.

Visina sredstava sufinanciranja iz Proračuna Općine Lumbarda uređuje se svake godine pri donošenju Proračuna, a mjerila za utvrđivanje programa od interesa za Općinu donosi Općinsko vijeće Općine Lumbarda na prijedlog Načelnice. Temeljni kriterij za odobrenje sredstava je zadovoljavanje javnih potreba.

II.

Pri ocjeni programa uzet će se u obzir činjenica prema kojoj se neće financirati djelatnost koja se financira po posebnim Zakonima ili se u cijelosti financira iz drugih izvora.

III.

Prijedlog programa treba poslati na adresu:

OPĆINA LUMBARDA
Ured Načelnice
Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelj treba dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da se osiguraju iz Proračuna Općine Lumbarda. Pupuniti obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 15. listopada 2022. godine.

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun za 2023. godinu.

Prihvaćeni programi financirat će se prema mogućnostima Proračuna Općine Lumbarda.

Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Općine Lumbarda tijekom 2022. godine moraju uz prijedlog obvezno dostaviti i popunjene Obrasce 1 i 2 koji se mogu pronaći na poveznici: https://lumbarda.hr/dokumenti/obrasci-za-predaju-izvjesca-o-utrosenim-sredstvima/ , a iz kojih je vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva do 30.09.2022., u protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za 2023. godinu.

Prijavnice se mogu preuzeti u uredima Općine Lumbarda svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili preuzeti ovdje.

Načelnica:
Marija Klisura,mag.ing.prosp.arch.  

Dokumentacija

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lumbarda za 2023. godinu

PRIJAVNICA za sufinanciranje programa/projekata udruga građana                                                                     

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Strogo zabranjeno branje primorskog žilja (ljiljana)

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content