Općina Lumbarda

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz

Klasa: 930-01/23-01/11
Ur.broj: 2117-16-02-23-2
Lumbarda, 22.11.2023.

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje

JAVNI  POZIV
o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz

I.

Ovim pozivom Općina Lumbarda u svrhu izrade geodetskog elaborata komunalne infrastrukture i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda poziva na javni uvid nositelje prava na predmetnim katastarskim česticama:

k.č. 2173/7 k.o. Lumbarda, kao i nositelje prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s navedenom česticom.

II.

Geodetske elaborate izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture izraditi će ovlašteni inženjer geodezije, Željko Kosović, dipl.ing., iz Dubrovnika, Andrije Hebranga 33.

III.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 30. 11. 2023. godine (četvrtak) u vremenu od 11.00 sati,  u prostorijama Općine Lumbarda (Općinska vijećnica – Dom).

IV.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda www.lumbarda.hr i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Općinska načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

PRILOG

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content