Općina Lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Klasa: 930-01/23-01/16
Ur.broj: 2117-16-02-23-2
Lumbarda, 22. prosinca 2023.

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

I.

U svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na predmetnoj katastarskoj čestici: 3879/1 K.O. Lumbarda, kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s predmetnim česticama, a sve sukladno čl. 75 Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18).

II.

Nositelj stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 9. siječnja 2024. godine u vremenu 10.30 sati, u prostorijama Općine Lumbarda (općinska vijećnica-Dom).

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će ovlašteni inženjer geodezije Željko Kosović iz Dubrovnika.

III.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda www.lumbarda.hr i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Općinska  načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

PRILOG

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Kalendar Općine Lumbarda za 2024. godinu

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content