općina lumbarda

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Klasa: 930-01/23-01/5
Ur.broj: 2117-16-01-23-5
Lumbarda, 5. 7. 2023.

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

I.

U svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na katastarskim česticama: 3830/2 sve u K.O. Lumbarda (MBR. 314676), kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama koje neposredno graniče s predmetnim česticama.

II.

Nositelj stvarnih prava na zemljištu (stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici) mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 14.07.2023. godine u vremenu od 12.00 sati, u prostorijama Općine Lumbarda (općinska vijećnica-Dom).

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će ovlašteni inženjer geodezije Željko Kosović iz Dubrovnika, Andrije Hebranga 33.

III.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda www.lumbarda.hr i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Općinska načelnica:
Marija Klisura

Prilog

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – nerazvrstana cesta

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content