općina lumbarda
Datum
24. lipnja 2022.
Vrijeme
17:00 - 20:00
Lokacija
Vijećnica zgrade Doma
Kategorija Sjednice

Sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda za dan 24. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici zgrade Doma.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2021. godinu

2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na kat.čest.zem. 3833 k.o. Lumbarda

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Predugovora o kupoprodaji nekretnina

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda

7. Prijedlog Odluke o izmjenama pravilnika o korištenju ribarnice

8. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika člana Skupštine Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

9. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Lumbarda

10. Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Lumbarda

11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Lumbarda za 2021. godinu

12. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lumbarda za 2021. godinu

13.  Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Lumbarda za 2021. godinu

14. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Lumbarda za 2021. godinu

15. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Lumbarda za 2021. godinu

16. Izvještaj o izvršenju mjera socijalnog Programa Općine Lumbarda za 2021. godinu

17. Program održavanja komunalne infrastructure na području Općine Lumbarda za 2022. godinu

18. Program građenja komunalne infrastructure na području Općine Lumbarda za 2022. godinu

19. Zamolba – Perina Jurjević

Molimo da sjednici neizostavno prisustvujete, a eventualni izostanak opravdate tajnici Načelnice.

Predsjednica Općinskog vijeća:

Fani Kršinić, struč.spec.oec.

 

Prethodni Prezentacija projekta: Izgradnja šetnice “Lungo mare” na Solinama

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content