Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Lumbarda za 2020.

OPĆINA LUMBARDA 2020. konačno