opcina-javna-rasprava-featured

Javna rasprava – III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUMBARDA

  • Javni uvid u trajanju od 15 dana započinje 17. siječnja 2017., a završava 31. siječnja 2017. g. Prijedlog Plana tijekom javnog uvida bit će izložen u prostorijama Općine Lumbarda, Lumbarda 493, Lumbarda, svakog radnog dana od 10:00 h do 13:00 h. Uvid u Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Lumbarda: www.lumbarda.hr kao i na mrežnim stranicama informacijskog sustava prostornog uređenja odnosno mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr.
  • Javna rasprava započinje 24. siječnja 2017.
  • Javno izlaganje održat će se dana 24. siječnja 2017. s početkom u 13:00 h u općinskoj vijećnici Općine Lumbarda, Lumbarda 493, Lumbarda.
  • Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u točki 5.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga Plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

  1. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnoj raspravi. Rok za dostavu pisanih prijedlog, primjedbi, zahtjeva i mišljenja na Prijedlog Plana je 15. veljače 2017. na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, HR-20263 Lumbarda.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                          v.d. Pročelnik JUO: Marijo Rončević, dipl.oec.

DOKUMENTI:

1. III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUMBARDA – OBRAZLOŽENJE

2. SAŽETAK

3. III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUMBARDA – TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO

Javna rasprava-objava

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com