ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda na okoliš

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda na okoliš