ODLUKA o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda na okoliš

ODLUKA o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda na okoliš