Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja ”1”- Soline

Cijelu objavu pročitajte ovdje: Objava Javne rasprave u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja ”1”- Soline