Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda

Javni natječaj za prodaju nekretnina Ako ste zainteresirani za kupovinu, obrazac ponude skinite tu: Obrazac ponude za NEKRETNINE IBAN