Javni poziv – Izrada prethodnih i istražnih radova

Javni poziv-Izrada prethodnih i istražnih radova, studije vjetrovalne klime te izradu varijantnog koncepcijskog rješenja uređenja plaže Pržina u Lumbardi, otok Korčula. _____________________________________________________ 4. Izvod iz PPUO